Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van het zien van de website of vragen naar aanleiding van het plaatsen van bestellingen neem dan contact op via onderstaande e-mail adres.
Ook voor vragen over het plaatsen van speciale opdrachten kunt u via onderstaand e-mail adres contact opnemen met free lance fotograaf Harry Schlatmann

e-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BTW nr: NL-811457886B01

KvK nr.: 13043237

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

DeelDeBeleving, gevestigd te Weert, Voorburcht 5 6002 VZ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DeelDeBeleving

Voorburcht 5

6002 VZ Weert

e-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BTW nr: NL-811457886B01

KvK nr.: 13043237

Harry Schlatmann is de Functionaris Gegevensbescherming van DeelDeBeleving.

PERSOONSGEGEVENS DIE DEELDEBELEVING VERWERKT.

DeelDeBeleving verwerkt alleen uw persoonsgegevens die u door middel van mail aan ons stuurt:

Eventueel door u gestuurde gegevens zijn:

 Voor- en achternaam

 Adresgegevens

 Telefoonnummer

 Fotonummer op OYPO

 E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig om eventuele vragen of verzoeken om foto’s te verwijderen te kunnen honoreren.>

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

DeelDeBeleving verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u door middel van fotografie. Op geen enkele wijze worden gegevens van foto’s gekoppeld aan NAW gegevens. Eventuele bestelling van foto’s geschied via fotovakcentrale van Oypo.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

DeelDeBeleving verwerkt uw persoonsgegevens (foto’s) voor de volgende doelen:

 Verkoop

 Op regelmatige basis worden foto’s geplaats in Dag- weekbladen

 De foto’s staan niet op een eigen server, op de server van OYPO.

 Aan de foto zijn door DeelDeBeleving geen naam en adresgegeven of welke andere persoonlijke en privacy gevoelige gegevens gekoppeld.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

DeelDeBeleving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeelDeBeleving) tussen zit. DeelDeBeleving gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN? DeelDeBeleving bewaart uw persoonsgegevens

niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 Contactgegevens voor eventuele facturering : tot 7 jaar ( belastingdienst) na de factuur.

 Foto’s : minimaal 10 jaar na het maken van de foto gemaakt onder de naam DeelDeBeleving (dit om de mogelijkheid te bieden foto’s gedurende deze termijn nog na te bestellen)

 Contactgegevens voor correspondentie: tot maximaal1 jaar na het laatst “schriftelijke” contact.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.

DeelDeBeleving verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

DeelDeBeleving gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DeelDeBeleving gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DeelDeBeleving zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen, op uw verzoek reageren.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN?

DeelDeBeleving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DeelDeBeleving (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Foto’s verwijderen?

Uiteraard heeft u het recht om foto’s van uzelf of van uw zoon of dochter te laten verwijderen uit onze fotoaanbod. U selecteert in het fotoaanbod het/de betreffende beeld(en), noteert het/de bijbehorende fotonummer(s) en stuurt ons het verzoek om deze foto’s te verwijderen. Dit verzoek kunt u mailen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vermeld in dit geval wel de naam van de turn(st)er, zodat wij een ‘cross-check’ kunnen uitvoeren. We willen er zeker van zijn dat er geen onnodige/willekeurige foto’s verwijderd worden. Daarom dient u voor een correctie verwerking van uw verzoek ook uw eigen naam, adresgegevens en telefoonnummer in de email vermelden zodat we de wijzigingen eventueel vooraf kunnen checken. Uiterlijk één maand na uw verzoek (meestal veel eerder) zullen we u melden dat de beelden zijn verwijderd.

Let op; eenmaal verwijderde foto’s kunnen wij niet meer terugplaatsen in het foto-aanbod. Deze beelden zijn dus ook niet meer te bestellen.